Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

close
Regulamin konkursu SnakePick

 

Organizatorem konkursu fotograficznego jest Usługi Księgowe Ewa Polarczyk-Szmalec, dla-gitarzysty.pl z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Drohobyckiej 19/4, 54-620 Wrocław, NIP: 8942901262 REGON: 021437150.

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

I. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba małoletnia w wieku od 13 lat lub osoba z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych za zgodą odpowiednio przedstawiciela ustawowego lub kuratora, która mieszka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz spełnia następujące warunki:

a) nadesłane zdjęcia na kanale facebook.pl/dlagitarzysty są wynikiem jej twórczości i ich zamieszczenie w publikowanych katalogach i na stronach internetowych Organizatora nie narusza praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub prawa do wizerunku, oraz że prawa autorskie do niego nie są obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich w zakresie objętym niniejszym regulaminem,

f) udzieli nieodpłatnej licencji Organizatorowi na korzystanie z nadesłanych zdjęć poprzez facebooka w zakresie:

1. publicznego udostępniania zdjęcia w Internecie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

2. zwielokrotnienia egzemplarzy dowolną techniką, w tym drukiem poprzez zamieszczenie w katalogach Organizatora, samodzielnie lub w połączeniu z innymi zdjęciami oraz publikowanie zdjęć na wszelkich innych mediach w ramach przygotowanych przez Usługi Księgowe Ewa Polarczyk-Szmalec, dla-gitarzysty.pl z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Drohobyckiej 19/4, 54-620 Wrocław, NIP: 8942901262 REGON: 021437150 materiałów prasowych, publikacji w katalogach oraz na stronach internetowych będących własnością Organizatora,

3. zmiany rozdzielczości, formatu oraz ewentualnie inne korekty rozmiaru i proporcji zdjęcia,

II. Brak wskazania autora zdjęć oznacza, że każde publikowane zdjęcie zostanie podpisane nazwą własną projektu Organizatora

III. Zdjęcia nadesłane w inny sposób nie będą brały udziału w konkursie.

IV. Udział w jednej edycji konkursu nie wyklucza możliwości uczestnictwa w kolejnych edycjach, ale pod warunkiem nadesłania do Organizatora konkursu innych, nie przesłanych dotychczas zdjęć

 

ZASADY I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KONKURSU

1. Edycja konkursu trwa od 10.09-10.10.2013 r.

2. Komisja konkursowa spośród nadesłanych zdjęć z realizacji wybierze najlepsze, które zostaną nagrodzone.

3. Nagroda nie podlega wymianie na inną, ani jej wartość nie może stanowić ekwiwalentu pieniężnego.

4. Rozstrzygnięcie każdej z edycji konkursu zostanie ogłoszone nie później niż 14 dni od daty zakończenia danej edycji.

5. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej facebook.pl/dlagitarzysty.

6. Laureaci kolejnych edycji zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie oraz poprzez skrzynkę email w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

7. Nagroda zostanie przesłana do Laureata w ciągu 14 dni roboczych.

8. Nagroda nieodebrana w ciągu 6 tygodni od dnia ogłoszenia wyników, ulega przepadkowi i pozostaje własnością Organizatora.

 

NAGRODY W KONKURSIE

1 miejsce – Zestaw 3 kostek Snakepick mix, komplet strun Dunlop nickel Wound 10 - 46, brelok na kostki Dunlop;

 

2 miejsce - Zestaw 3 kostek Snakepick mix, uchwyt na kostki Dunlop;

 

3 miejsce - Zestaw 3 kostek Snakepick mix;

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nadesłane zdjęcia stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

2. Decyzje komisji są ostateczne dla wszystkich uczestników i nie przysługuje od nich odwołanie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody.

4. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Promocja

Mix 3 Kostek SnakePick 19mm
 • mix 3 kostek SnakePick soft, medium, hard

 • 17,49 zł
 • 13,99 zł

  Do końca promocji pozostało:

  Dni
  0
  0
  Godz.
  0
  0
  Min.
  0
  0
  Sek.
  0
  0  Wszystkie promocje

  Koszyk

  Brak produktów

  Dostawa 0,00 zł
  Suma 0,00 zł

  Podano ceny brutto (z VAT)

  Realizuj zamówienie

  
  Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą
serwisu Transferuj.pl, do wyboru jest aż 40 banków i płatności
kartami VISA/MASTERCARD